Publikationer

De flesta av våra publikationer finns att läsa som PDF-dokument. Du behöver Acrobat Reader för att kunna läsa dem.

Chröisty, L.E., Jansson, L., & Norlander, T. (2018). Mental Toughness: The Importance of Psychological Preparations for Penalty Shootouts in Ice Hockey. Psychology, 9, 165-178.
Länk till artikeln (pdf)

Jansson, L. (1998). De som presterar bra är avspända. Svensk Idrottsforskning, 1, 35-39.
Länk till artikeln (pdf)

Janson, L., Archer, T., & Norlander, T. (2003). Timing in sports performance: psychophysiological analysis of technique in male and female athletes. Athletic Insight, 5 (4), 1-12.
Länk till artikeln (pdf)

Janson, L., Archer, T., & Norlander, T. (2005). Achievement of Timing at the Highest Competitive Level:
The Necessity of a ‘Driving conviction’. Athletic Insight, 7 (2), 47-65.
Länk till artikeln (pdf)

Hopkinson, P., Bryngelsson, P., Voyce, A., Niklasson, M., & Carson, J. (2022). A tale of two Peters: an analysis of the life of Peter Green using collaborative/community autoethnography and digital team ethnography. Mental Health and Social Inclusion27(1), 3-19.
Länk till artikeln

Niklasson, M., & Blomkvist, U. H. (2022). The social worker as the Good Samaritan: When my heart did the thinking. Social Work and Social Sciences Review23(2), 36-52.
Länk till artikeln

Niklasson, M., Niklasson, I. (2022). The importance of an early suppression of the Moro reflex. Physical Medicine and Rehabilitation International, 9(2):1200.
Länk till artikeln (pdf)

Niklasson, M. (2022). Mental health, art and creativity: re-discover the child within. Mental Health and Social Inclusion, 26(3): 292-298.
Länk till artikeln

Niklasson M, Niklasson I, Rasmussen P (2022). Sensorimotor Therapy Using Vestibular Stimulation: A Complementary Method for ‘Treatment’ of Developmental Coordination Disorder and a Possible Way to Awaken the Innate Potential for a Physically Active Life. OBM Integrative and Complementary Medicine, 7(1):13
Länk till artikeln

Niklasson, M. (2020). The importance of grounded assessments and interventions: Towards a new framework for Developmental Coordination Disorder. Bolton, UK: PhD by publication, University of Bolton.
Länk till avhandlingen (pdf).

Niklasson, M., Rasmussen, P., Niklasson, I., Norlander, T. (2018). Developmental Coordination Disorder: The Importance of Grounded Assessments and Interventions. Front.Psychol. 9:2409. Doi: 10.3389/fpsyg.2018.02409
Länk till artikeln

Niklasson, M., Norlander, T., Niklasson, I., Rasmussen, P. (2017). Catching-up: Children with developmental coordination disorder compared to healthy children before and after sensorimotor therapy. PLoS ONE 12(10), e0186125. Doi: 10.1371/journal.pone.0186126
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0186126

Niklasson, M. & Norlander, T. (2015). Även vuxna kan ha nytta av sensomotorisk träning. Läkartidningen,112, DMMF
http://www.läkartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2015/08/Aven-vuxna-kan-ha-nytta-av-sensomotorisk-traning/

Niklasson, M., Rasmussen, P., Niklasson, I., & Norlander, T. (2015). Adults with sensorimotor disorders: Enhanced physiological and psychological development following specific sensorimotor training. Frontiers in Psychology, 6:480. Doi: 10.3389/fpsyg.2015.00480
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2015.00480/abstract#

Niklasson, M. (2013). The relation between postural movement and bilateral motor integration: Comment on Lin, et al.  Perceptual and Motor Skills: Physical Development and Measurement, 117(2), 647-650.
Abstract: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24611264
Läs kommentaren under fliken Dokumentation; Lin, C.K., Kuo, B.C., & Wu, H.M. (2014)

Niklasson, M., Nordén, T., & Norlander, T. (2013). Sensomotorisk terapi – en flexibel och integrativ metod. Ett förslag till PRIO-satsning gällande barn och unga. Göteborg: Evidens. Ladda ner som pdf, Evidensbroschyr_SMT-PRIO

Niklasson, M. (2013). Sensorimotor therapy: Assessing quantitative and qualitative expressions of physiological and psychological development in children. Licentiatsavhandling i psykologi. Karlstad: Karlstads universitet. Ladda ner uppsatsen, http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:615272

Niklasson, M. (2012). Could motor development be an emergent property of vestibular stimulation and primary reflex inhibition? A tentative approach to sensorimotor therapy. In W. Sittiprapaporn (Ed.), Learning Disabilities (pp. 241-274). Rijeka, Croatia: InTech Europe. Kapitlet kan laddas i pdf-format via länken http://www.intechopen.com/books/learning-disabilities/could-motor-development-be-an-emergent-property-partly-of-vestibular-stimulation-and-primary-reflex-

Niklasson, M., Rasmussen, P., & Norlander, T. (2010). Vestibulär/sensomotorisk terapi finns också i Sverige. Läkartidningen, 107(43), 2663.
Läs artikeln här; Som vanlig websida, eller som pdf.

Niklasson, M., Niklasson, I., & Norlander, T. (2010). Sensorimotor therapy: Physical and psychological regressions contribute to an improved kinesthetic and vestibular capacity in children and adolescents with motor difficulties and concentration problems. Social Behavior and Personality, 38 (3), 327-346
Abstract och beställning av artikeln

Niklasson, I. (2009). Auditory perception is of importance for learning and sustainable health. A summary of oral presentations on the Azores (2007), Skolforum in Stockholm (2007) and in Oslo, Norway (2009).

Niklasson, M., Niklasson, I., & Norlander, T. (2009). Sensorimotor therapy: Using stereotypic movements and vestibular stimulation to increase sensorimotor proficiency of children with attentional and motor difficulties. Perceptual and Motor Skills, 108, 643-669
Abstract

Niklasson, Mats ; Gravitation and the vestibular system as a source for development and for sustained health. Oral Presentation
Heliogeophysical Factors and Human Health.
Russian Academy of Medical Sciencies, Siberian Branch, State Institution Scientific Centre of Clinical and Experimental Medicine. Novosibirsk, Russia 2005

Niklasson, Mats ; Gravitation and the vestibular system as a source for development and for sustained health. Abstract 2005
Heliogeophysical Factors and Human Health.
Russian Academy of Medical Sciencies, Siberian Branch, State Institution Scientific Centre of Clinical and Experimental Medicine. Novosibirsk, Russia 2005

Niklasson, Mats ; Adding Meaning to Life Poster Presentation
Toward a Science of Consciousness. Copenhagen, Denmark 2005

Niklasson, Mats ; Adding Meaning to Life Abstract 2004
Toward a Science of Consciousness. Copenhagen, Denmark 2005

Niklasson, Mats ; Childhood Playing is one Precursor for Sustained Higher Cognitive Skills and for Emotional Well Being. Poster Presentation Toward a Science of Consciousness. Tucson, Az, U.S.A 2002

Niklasson, Mats ; The Reaching of Higher Cognitive Levels Seems to Require the Overcoming of Gravity. Poster Presentation Toward a Science of Consciousness. Skövde, Sweden 2001

Niklasson, Mats ; Adding Meaning to Life
INPP Monograph Series, 1994 No. 1

Niklasson, Mats ; Framtidens skola har inte råd med några fuskbyggen
Projektgruppen Källan, Den vilda ankan 1994

Niklasson, Mats ; Rörelse,ursprung och framtid
Barns liv, rum och ting i nordiskt perspektiv s. 51-54. Högskolan i Kalmar, Rapport från Capellaakademin 1992

Niklasson, Mats och Hector, Karl-Göran ; Ett försök att utvärdera effekter av motorisk träning. Högskolan i Kalmar, Institutionen för lärarutbildning Rapport D 1989:4