Centrum för sensomotorisk forskning

Docent Peder Rasmusen, professor Torsten Norlander

Sedan 2006 genomför vi en kontinuerlig utvärdering av metoden Retraining for Balance tillsammans med docent Peder Rasmusen, Drottning Silvias barnsjukhus och Sahlgrenska  Akademin i Göteborg och professor Torsten Norlander, anknuten till Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm och verksam vid Evidens Research and Development Center, Göteborg. Vår forskning har utvecklats starkt och lett till att vi under 2016 startat ett centrum för forskning och utveckling, Centrum för Sensomotorisk Forskning (Center for Sensorimotor Research).

Publicerade artiklar

Niklasson, M. & Norlander, T. (2015). Även vuxna kan ha nytta av sensomotorisk träning. Läkartidningen,112, DMMF
http://www.läkartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2015/08/Aven-vuxna-kan-ha-nytta-av-sensomotorisk-traning/

Niklasson, M., Rasmussen, P., Niklasson, I., & Norlander, T. (2015). Adults with sensorimotor disorders: Enhanced physiological and psychological development following specific sensorimotor training. Frontiers in Psychology, 6:480. Doi: 10.3389/fpsyg.2015.00480
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2015.00480/abstract#

Niklasson, M. (2013). The relation between postural movement and bilateral motor integration: Comment on Lin, et al.  Perceptual and Motor Skills: Physical Development and Measurement, 117(2), 647-650.
Abstract: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24611264
Läs kommentaren under fliken Dokumentation; Lin, C.K., Kuo, B.C., & Wu, H.M. (2014)

Niklasson, M., Rasmussen, P., & Norlander, T. (2010). Vestibulär/sensomotorisk terapi finns också i Sverige. Läkartidningen, 107(43), 2663.
Läs artikeln här; Som vanlig websida, eller som pdf.

Niklasson, M., Niklasson, I., & Norlander, T. (2010). Sensorimotor therapy: Physical and psychological regressions contribute to an improved kinesthetic and vestibular capacity in children and adolescents with motor difficulties and concentration problems. Social Behavior and Personality, 38 (3), 327-346.
Klicka här för abstract och beställning

Niklasson, M., Niklasson, I., & Norlander, T. (2009) Sensorimotor therapy: Using stereotypic movements and vestibular stimulation to increase sensorimotor proficiency of children with attentional and motor difficulties. Perceptual and Motor Skills, 108, 643-669.
Abstract

Publicerade bokkapitel

Niklasson, M. (2012). Could motor development be an emergent property of vestibular stimulation and primary reflex inhibition? A tentative approach to sensorimotor therapy. In W. Sittiprapaporn (Ed.), Learning Disabilities (pp. 241-274). Rijeka, Croatia: InTech Europe. Kapitlet kan laddas i pdf-format via länken http://www.intechopen.com/books/learning-disabilities/could-motor-development-be-an-emergent-property-partly-of-vestibular-stimulation-and-primary-reflex-

Consulting reader, uppdrag för Mats Niklasson;

2016 01 01
Inbjuden att bli medlem i journalerna Comprehensive Psychology och Perceptual and Motor Skills Editorial Review Board.

2015 09 05
Perceptual and Motor Skills

2014 06 03
Perceptual and Motor Skills

2014 03 28
Perceptual and Motor Skills

2014 03 03
Psychology & Neuroscience

2013 12 29
Psychology & Neuroscience

2013 10 16
Psychology & Neuroscience

2013 04 18
International Journal of Circumpolar Health

2013 02 07
International Journal of Circumpolar Health

2012 12 26
Perceptual and Motor Skills

2012 11 12
Perceptual and Motor Skills

2012 11 02
Perceptual and Motor Skills

2012 06 22
Perceptual and Motor Skills

2011 10 26
Perceptual and Motor Skills

2011 05 25
Perceptual and Motor Skills