Kursverksamhet

Vi medverkar gärna på studiedagar och föreläsningar. Tag kontakt med oss för vidare information.

Mats Niklasson
Irene Niklasson
Mobil 070 – 20 55 346
mats.irene@vestibularis.se

Tillsammans med friskolan Antistilla på Värmdö ger vi en kortare utbildning, ‘Barns Sensomotoriska Utveckling’. Kursen vilar på vetenskaplig grund och bygger på beprövad erfarenhet. Vid kursens slut utdelas kursintyg.

För ytterligare information kontakta Antistilla ( www.antistilla.se )