Kursverksamhet

Vi medverkar gärna på studiedagar och föreläsningar. Tag kontakt med oss för vidare information.

Mats Niklasson
Irene Niklasson
Mobil 070 – 20 55 346
mats.irene@vestibularis.se