Kvalitetspolicy

I vår verksamhet sätter vi barnet i centrum. Med fast men varsam hand leder vi barnet och föräldrarna genom träningen. Arbetet bygger på båda parters engagemang där trygghet,
respekt och ödmjukhet är nyckelord. Vårt gemensamma arbete är långsiktigt eftersom mognad tar tid.

Vår kunskap är exklusiv. Genom ständig kunskapsfördjupning, både teoretiskt och praktiskt, är det vår ambition att ständigt öka metodens kvalitet.

Genom vårt arbete vill vi skapa ett socialt mervärde både för den enskilde och för samhället i stort. Vi tror att vårt komplexa samhälle kräver flexibla, reflekterande och värdeskapande medborgare. Vår metod är en väg att utveckla dessa egenskaper.

Vestibularis kvalitetspolicy
2018 10 14
Mats Niklasson
Irene Niklasson