Extern dokumentation

Ulrika Knutson skrev så här i vår folder 2002 (pdf-fil, 450 Kb)

Artikel från tidningen Näringslivsspegeln Syd, nr 7-8 2005 (pdf-fil, 135 Kb)

Vestibularis verksamhet finns omnämnd i följande böcker;

Anderson, R. (1999). First Steps to a physical basis of concentration. Carmarthen, Wales, UK: Crown House Publising Limited.
Bader-Johansson, C. & Elmgren Frykberg, G. (2013). Rörelse och Interaktion. Lund: Studentlitteratur
Dryden, G. & Vos, J. (1999). The Learning Revolution. To change the way the world learns. Torrance, CA, USA: The Learning Web.
The learning web : kapitel 7
The learning web : kapitel 11

Dryden, G. & Vos, J. (2001). Nya Inlärningsrevolutionen. Jönköping: BrainBooks.
Ellneby, Y. (1999). Om barn och stress. Stockholm: Natur och Kultur.
Lenninger, A. & Olsson, T. (2006). Lek äger rum. Planering för barn och ungdomar. Stockholm: Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas.
Reid, G. (ed) (1993). Specific Learning Difficulties. Edinburgh, UK: Moray House Publishing.
Sohlman, B. (2000). Möjligheterna finns. Täby: Sama förlag.

Verksamheten har beskrivits på olika sätt i bland annat följande arbeten;

Agneham, Eleonor ; Sensomotorisk utveckling Alexitymi Fibromyalgi. Högskolan i Växjö 1994
Andersson, Anne och Ringdahl, Pia; Motorik. Visst har motorik betydelse. Malmö högskola, Lärarutbildningen 2001
Motorik. Visst har motorik betydelse! (pdf-fil, 394 Kb)
Andersson, Gunilla ; Vestibularis – En senso-motorisk träningsverksamhet. Högskolan för lärarubildning i Stockholm 1993
Andersson, Peter och Svensson, Andreas ; DAMP-barns motoriska problem. Högskolan i Kalmar 1997
Andersson, Therése och Einarsson, Lena ; ÅLA,KRYPA & RULLA. Göteborgs Universitet: Examensarbete nr 2000:46
Andersson, Tina och Fack, Jeanette; Motorik och inlärning – Vad anser specialpedagoger om det? Lärarutbildningen, Skolutveckling och ledarskap Malmö högskola 2009
Andersson och Fack (Pdf-fil, 462 Kb )
Brimo, Katarzyna; More than shyness: Selective mutism and its links to sensory processing disorder. Bachelor thesis in Psychology, Department of Psychology, University of Gothenburg 2016
Brimo 2017 Uppsats (Pdf-fil, 453 Kb)
Danielsson
, Helen och Rasmusson, Lise-Lotte ; Barn med särskilda svårigheter i sin motoriska utveckling. Malmö högskola 2003
Edlund, Karin, Moell, Christina, Ohlsén, Anna, Sjöborg, Annette ; Måste barn med särskilda behov få problem i skolan? Lärarhögskolan i Stockholm 1995
Eriksson, Ulrika och Zackrisson, Anna ; Förståelse för barns behov av motorisk träning. Högskolan Gävle – Sandviken 1996
Gustafsson, Marie och Linde, Marie; Barn – Rörelse – Stress.
Rapportarbete, Specialpedagogik. Högskolan i Kalmar 1999-2000
Haglund, Annika och Kandelin-Lantz, Ulla ; Kan Ljudstimulering påverka barn med koncentrationssvårigheter? Lärarhögskolan i Stockholm 1999
Hansson, Cecilia och Ingemarsson, Therese Ahlex ; Barns motorik
i relation till läs- och skrivinlärningen. Växjö universitet 2007
Barns motorik i relation till läs- och skrivinlärningen (pdf-fil, 197 Kb)
Hansson
, Marie och Blomdahl, Elisabeth ; Restreflexer – Hur påverkar detta barns inlärning? Högskolan i Kristianstad 2002
Harrysson, Elin och Nilsson, Sofie ; Faktorer som påverkar planerad fysisk aktivitet enligt pedagoger på sex förskolor. Högskolan i Kristianstad 2004
Faktorer som påverkar planerad fysisk aktivitet (pdf-fil, 320 Kb)
Kruska
Caroline ; Senso-motorisk träning. Specialarbete i psykologi.
Högskolan i Kalmar 1992
Kullingebergsskolan
i Alingsås. Kvalitetsredovisning 2004-2005.
Kvalitetsredovisning (pdf-fil, 600Kb)
Larsson,
Björn Anders: Paradigmskifte.
Kreaprenör 2006
Lin,
C.K., Kuo, B.C., & Wu, H.M. (2014). Response to Niklasson’s comment on Lin, et al (2012): ”the relation between postural movement and bilateral motor integration”. Perceptual and Motor Skills: Physical Development and Measurement, 119(2), 650-654.
Abstract: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25310229
Olausson
, A och Öberg, K; Motorisk grund. En förutsättning för fortsatt lärande. Göteborgs universitet, 2007
Uppsats-Göteborgs-U-Motorisk-tränings-betydelse-i-skolan.pdf
Olsson
, Anneli ; Barns sensomotoriska utveckling – ” Undervisning i Balans ” . Anteckningar från fortbildning med Mats och Irene Niklasson.
Vistaholm, Ulricehamn 2005
Sproule
, L. et al; The early years enriched curriculum evaluation
project: First year. School of psychology Queen’s University Belfast & Stranmillis University College, October 2001
Belfast-studie, utvärdering (pdf-fil, 516 Kb)
Svalin
, Anne och Eriksson, Hans-Peter ; Rörelse och motorik i förskolan. Kalmar Kommun, Projektrapport 1992:1
Svensk, Lillemor ; Vestibularis – Education in Balance. Högskolan i Gävle 1999
Svensk, Lillemor ; Några personers upplevelser av minskad ljudkänslighet och förbättrad koncentration efter ljudstimuleringen ADT. (pdf-fil, 480 Kb) Högskolan i Gävle 2004
Svensson, Gerd ; Sensorisk Integration. Lunds Universitet, Lärarhögskolan i Malmö 1997
Sääf, Anna; Att få sätta spår – om medbestämmande och platstagande på gymnasieskolgården. Examensarbete, Institutionen för stad och land, SLU 2007
Sääf (pdf-fil, 7Mb)
Täppmark
, Karin ; Vestibularis. Tollare Folkhögskola 2000
Wilkinson, Gwendoline J ; The Relationship of Primitive Postural Reflexes to Learning Difficulty and Underachievement. University of Newcastle Upon Tyne, School of Education 1994