Resultat

Sedan 1993 har 1023 personer påbörjat träning hos Vestibularis i Mönsterås/Kalmar. 577 av dessa har börjat efter oktober 1999 då en mer noggrann kvalitetsuppföljning inleddes i samband med att verksamheten ISO-certifierades.

Av de som börjar träning är 78 % pojkar och 22 % flickor. Medelåldern är drygt 9 år men vi har flera deltagare som varit 20 år eller äldre när de påbörjat sin träning, se Niklasson, M., Rasmussen, P., Niklasson, I., & Norlander, T (2015). Dessa har också uppnått goda resultat. I genomsnitt tar träningen tre år.

Vårt övergripande mål är att alla som fullföljer sin träning ska nå en avsevärd förbättring inom de områden som träningen riktas mot. Målet är också att så många som möjligt som påbörjar ett program ska fullfölja det.

Sedan certifieringen i oktober 1999 har 75 % av de som avslutat sin träning också fullföljt programmet. Av dessa har alla uppnått avsevärda förbättringar såväl motoriskt som sensoriskt. Även de som genomgått programmet för auditiv perceptionsträning har till nära 100 % uppnått stora förbättringar.

Resultat för perioden oktober 1999 – januari 2023:
Avslutat (antal)Fullföljt (antal)Avbrutit (antal)Fullföljt ( % )
Mål: 75%
Totalt: 679 personer510 personer169 personer75 %

Torsten Norlander, Mats Niklasson och Irene Niklasson

Sedan 2006 har den vetenskapliga utvärderingen av våra resultat skett i samarbete med professor Torsten Norlander som varit verksam vid vid Evidens Research and Development Center i Göteborg och docent Peder Rasmussen verksam vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg. Efter Torstens tragiska bortgång i december 2020 fortsätter vårt arbete i Torstens anda.

Doktorsavhandling;

Niklasson, M. (2020). The importance of grounded assessments and interventions: Towards a new framework for Developmental Coordination Disorder. Bolton, UK: PhD by publication, University of Bolton.

Länk till avhandlingen (pdf).

Artiklar och bokkapitel som publicerats;

Hopkinson, P., Bryngelsson, P., Voyce, A., Niklasson, M., & Carson, J. (2022). A tale of two Peters: an analysis of the life of Peter Green using collaborative/community autoethnography and digital team ethnography. Mental Health and Social Inclusion 27(1), 3-19.
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MHSI-09-2022-0062/full/html

Niklasson, M., & Blomkvist, U. H. (2022). The social worker as the Good Samaritan: When my heart did the thinking. Social Work and Social Sciences Review23(2), 36-52.
https://journals.whitingbirch.net/index.php/SWSSR/article/view/2091

Niklasson, M., Niklasson, I. (2022). The importance of an early suppression of the Moro reflex. Physical Medicine and Rehabilitation International, 9(2):1200.
https://austinpublishinggroup.com/physical-medicine/fulltext/pmr-v9-id1200.pdf

Niklasson, M. (2022). Mental health, art and creativity: re-discover the child within. Mental Health and Social Inclusion, 26(3): 292-298.
https://doi.org/10.1108/MHSI-04-2022-0022

Niklasson M, Niklasson I, Rasmussen P.(2022). Sensorimotor Therapy Using Vestibular Stimulation: A Complementary Method for ‘Treatment’ of Developmental Coordination Disorder and a Possible Way to Awaken the Innate Potential for a Physically Active Life. OBM Integrative and Complementary Medicine 7(1):13
Länk till artikeln

Niklasson, M., Rasmussen, P., Niklasson, I., Norlander, T. (2018). Developmental Coordination Disorder: The Importance of Grounded Assessments and Interventions. Front.Psychol. 9:2409. Doi: 10.3389/fpsyg.2018.02409
Länk till artikeln

Niklasson, M., Norlander, T., Niklasson, I., Rasmussen, P. (2017). Catching-up: Children with developmental coordination disorder compared to healthy children before and after sensorimotor therapy. PLoS ONE 12(10), e0186125. Doi: 10.1371/journal.pone.0186126.
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0186126

Niklasson, M. & Norlander, T. (2015). Även vuxna kan ha nytta av sensomotorisk träning. Läkartidningen,112, DMMF
http://www.läkartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2015/08/Aven-vuxna-kan-ha-nytta-av-sensomotorisk-traning/

Niklasson, M., Rasmussen, P., Niklasson, I., & Norlander, T. (2015). Adults with sensorimotor disorders: Enhanced physiological and psychological development following specific sensorimotor training. Frontiers in Psychology, 6:480. Doi: 10.3389/fpsyg.2015.00480
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2015.00480/abstract#

Niklasson, M. (2013). The relation between postural movement and bilateral motor integration: Comment on Lin, et al. Perceptual and Motor Skills: Physical Development and Measurement, 117(2), 647-650. Abstract: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24611264

Läs kommentaren under fliken Dokumentation; Lin, C.K., Kuo, B.C., & Wu, H.M. (2014)

Niklasson, M. (2012). Could Motor Development Be an Emergent Property of Vestibular Stimulation and Primary Reflex Inhibition? A Tentative Approach to Sensorimotor Therapy. In W. Sittiprapaporn (Ed.), Learning Disabilities (pp. 241-274). Rijeka, Croatia: InTech Europe. Kapitlet kan laddas i pdf-format via länken http://www.intechopen.com/books/learning-disabilities/could-motor-development-be-an-emergent-property-partly-of-vestibular-stimulation-and-primary-reflex-

Niklasson, M., Rasmussen, P., & Norlander, T. (2010). Vestibulär/sensomotorisk terapi finns också i Sverige. Läkartidningen, 107(43), 2663.
Läs artikeln här; Som vanlig websida, eller som pdf.

Niklasson, M., Niklasson, I., & Norlander, T. (2010). Sensorimotor therapy: Physical and psychological regressions contribute to an improved kinesthetic and vestibular capacity in children and adolescents with motor difficulties and concentration problems. Social Behavior and Personality, 38(3), 327-346
Abstract och beställning av artikeln

Niklasson, M., Rasmussen, P., & Norlander, T. (2010). Vestibulär/sensomotorisk terapi finns också i Sverige. Läkartidningen, 107(43), 2663.
Läs artikeln här; Som vanlig websida, eller som pdf.

Niklasson, M., Niklasson, I., & Norlander, T. (2009). Sensorimotor therapy: Using stereotypic movements and vestibular stimulation to increase sensorimotor proficiency of children with attentional and motor difficulties. Perceptual and Motor Skills, 108, 643-669
Abstract