Resultat

Sedan 1993 har 968 personer påbörjat träning hos Vestibularis i Mönsterås. 516 av dessa har börjat efter oktober 1999 då en mer noggrann kvalitetsuppföljning inleddes i samband med att verksamheten ISO-certifierades.

Av de som börjar träning är 79 % pojkar och 21 % flickor. Medelåldern är drygt 9 år men vi har flera deltagare som varit 20 år eller äldre när de påbörjat sin träning, se Niklasson, M., Rasmussen, P., Niklasson, I., & Norlander, T (2015). Dessa har också uppnått goda resultat. I genomsnitt tar träningen tre år.

Vårt övergripande mål är att alla som fullföljer sin träning ska nå en avsevärd förbättring inom de områden som träningen riktas mot. Målet är också att så många som möjligt som påbörjar ett program ska fullfölja det.

Sedan certifieringen i oktober 1999 har 79 % av de som avslutat sin träning också fullföljt programmet. Av dessa har alla uppnått avsevärda förbättringar såväl motoriskt som sensoriskt. Även de som genomgått programmet för auditiv perceptionsträning har till nära 100 % uppnått stora förbättringar.

Resultat för perioden Oktober 1999 – Oktober 2016:
Avslutat (antal)Fullföljt (antal)Avbrutit (antal)Fullföljt ( % )
Mål: 80%
Totalt: 595 personer468 personer127 personer79 %

Torsten Norlander, Mats Niklasson och Irene Niklasson

Sedan 2006 genomför vi vetenskapliga utvärderingar av våra resultat.
Arbetet sker i samarbete med professor Torsten Norlander, anknuten till Karolinska Institutet i Stockholm och verksam vid Evidens Research and Development Center i Göteborg. (torstennorlander.dinstudio.se).

Artiklar och bokkapitel som publicerats;

Niklasson, M., Norlander, T., Niklasson, I., Rasmussen, P. (2017). Catching-up: Children with developmental coordination disorder compared to healthy children before and after sensorimotor therapy. PLoS ONE 12(10), e0186125. Doi: 10.1371/journal.pone.0186126.
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0186126

Niklasson, M. & Norlander, T. (2015). Även vuxna kan ha nytta av sensomotorisk träning. Läkartidningen,112, DMMF
http://www.läkartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2015/08/Aven-vuxna-kan-ha-nytta-av-sensomotorisk-traning/

Niklasson, M., Rasmussen, P., Niklasson, I., & Norlander, T. (2015). Adults with sensorimotor disorders: Enhanced physiological and psychological development following specific sensorimotor training. Frontiers in Psychology, 6:480. Doi: 10.3389/fpsyg.2015.00480
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2015.00480/abstract#

Niklasson, M. (2013). The relation between postural movement and bilateral motor integration: Comment on Lin, et al. Perceptual and Motor Skills: Physical Development and Measurement, 117(2), 647-650.
Abstract: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24611264
Läs kommentaren under fliken Dokumentation; Lin, C.K., Kuo, B.C., & Wu, H.M. (2014)

Niklasson, M. (2012). Could Motor Development Be an Emergent Property of Vestibular Stimulation and Primary Reflex Inhibition? A Tentative Approach to Sensorimotor Therapy. In W. Sittiprapaporn (Ed.), Learning Disabilities (pp. 241-274). Rijeka, Croatia: InTech Europe. Kapitlet kan laddas i pdf-format via länken http://www.intechopen.com/books/learning-disabilities/could-motor-development-be-an-emergent-property-partly-of-vestibular-stimulation-and-primary-reflex-

Niklasson, M., Rasmussen, P., & Norlander, T. (2010). Vestibulär/sensomotorisk terapi finns också i Sverige. Läkartidningen, 107(43), 2663.
Läs artikeln här; Som vanlig websida, eller som pdf.

Niklasson, M., Niklasson, I., & Norlander, T. (2010). Sensorimotor therapy: Physical and psychological regressions contribute to an improved kinesthetic and vestibular capacity in children and adolescents with motor difficulties and concentration problems. Social Behavior and Personality, 38 (3), 327-346
Abstract och beställning av artikeln

Niklasson, M., Rasmussen, P., & Norlander, T. (2010). Vestibulär/sensomotorisk terapi finns också i Sverige. Läkartidningen, 107(43), 2663.
Läs artikeln här; Som vanlig websida, eller som pdf.

Niklasson, M., Niklasson, I., & Norlander, T. (2009). Sensorimotor therapy: Using stereotypic movements and vestibular stimulation to increase sensorimotor proficiency of children with attentional and motor difficulties. Perceptual and Motor Skills, 108, 643-669
Abstract