Personliga kontakter

För att utveckla verksamheten behöver vi kunna diskutera med personer som kritiskt kan ge oss vägledning. Vi är stolta över att få ha följande kloka människor som rådgivare.

  • Bo Ahrenfelt Läkare, Psykiater. Institutet för Liv och Arbete. Växjö
  • Jörgen Appelgren Innovatör och företagsledare. Stockholm
  • Monica Backström Designer H.K.S, Konstnär ( Offentlig miljö ). Kalmar
  • Jonas Bohlin Arkitekt SIR / MSA, Professor. Stockholm
  • Johan Borghäll Lektor, Syddansk universitet, Odense, Danmark
  • Brian Campbell Broom Professor. Christchurch, Nya Zeeland
  • Etzel Cardeña, Poul Thorsen Professor, Lunds Universitet.
  • Peter Høeg Författare och idrottslärare, Danmark
  • Björn Anders Larsson Ekonom. Nordeg AB, Lund
  • Mats Lindgren Ek.Dr. VD Kairos Future AB. Stockholm

Detalj från Gravity, unikt glas formgivet av Monica Backström.
Foto: Robert Keller