Personliga kontakter

För att utveckla verksamheten behöver vi kunna diskutera med personer som kritiskt kan ge oss vägledning. Vi är stolta över att få ha följande kloka människor som rådgivare.

   • Bo Ahrenfelt Läkare, Psykiater. Institutet för Liv och Arbete. Växjö
   • Jörgen Appelgren Innovatör och företagsledare. Stockholm
   • Jonas Bohlin Arkitekt SIR / MSA, Professor. Stockholm
   • Johan Borghäll Lektor, Syddansk universitet, Odense, Danmark
   • Brian Campbell Broom Professor. Christchurch, Nya Zeeland
   • Etzel Cardeña, Poul Thorsen Professor, Lunds Universitet.
   • Peter Høeg Författare och idrottslärare, Danmark
   • Björn Anders Larsson Ekonom. Nordeg AB, Lund
   • Mats Lindgren Ek.Dr. VD Kairos Future AB. Stockholm

Detalj från Gravity, unikt glas formgivet av Monica Backström.
Foto: Robert Keller