Program för implementering och utvärdering av Sensomotorisk terapi

2013 08 25
Forsknings- och utbildningsföretaget Evidens och riksförbundet Attention erbjuder nu i samverkan ett program för implementering och utvärdering av Sensomotorisk terapi (SMT) med inriktning på barn och ungdomar. Det hela sker genom utbildning av intresserade inom kommuner och landsting i sensomotorikens teoretiska och praktiska grunder samt hur dessa kunskaper kan användas som ett komplement till andra etablerade behandlingsmetoder av barn och ungdomar med vissa neuropsykiatriska funktiosnedsättningar. Utbildningen bygger på bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet. Ladda ner och läs mer i broschyren nedan.