Mats har försvarat sin doktorsavhandling i Psykologi vid Bolton University i England

Disputationen ägde rum via Skype, eftersom den begynnande pandemin förhindrade resa, den 20 mars 2020. Opponenter var Professor Mark Cropley, University of Surrey och Dr Ianis G. Matsoukas, University of Bolton.

Genom att klicka på länken nedan når du, förutom avhandlingen som i England kallas Critical Commentary, en hedrande och informationsrik introduktion av Mats handledare Professor Torsten Norlander. http://torstennorlander.dinstudio.se/diary_21.html