Frontiers in Psychology publicerar vår artikel

Vi har för första gången visat att metoden också fungerar på vuxna. Den ansedda tidskriften Frontiers in Psychology har publicerat vår artikel ’Adults with sensorimotor disorders: Enhanced physiological and psychological development following specific sensorimotor training’.

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2015.00480/abstract