Program för implementering och utvärdering av Sensomotorisk terapi (SMT)

Forsknings- och utbildningsföretaget Evidens och riksförbundet Attention erbjuder nu i samverkan ett program för implementering och utvärdering av Sensomotorisk terapi (SMT) med inriktning på barn och ungdomar. Det hela sker genom utbildning av intresserade inom kommuner och landsting i sensomotorikens teoretiska och praktiska grunder samt hur dessa kunskaper kan användas som ett komplement till andra etablerade behandlingsmetoder av barn och ungdomar med vissa neuropsykiatriska funktiosnedsättningar. Utbildningen bygger på bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet. Ladda ner och läs mer i broschyren nedan.
Evidensbroschyr_SMT-PRIO (pdf)

Program för implementering och utvärdering av Sensomotorisk terapi

2013 08 25
Forsknings- och utbildningsföretaget Evidens och riksförbundet Attention erbjuder nu i samverkan ett program för implementering och utvärdering av Sensomotorisk terapi (SMT) med inriktning på barn och ungdomar. Det hela sker genom utbildning av intresserade inom kommuner och landsting i sensomotorikens teoretiska och praktiska grunder samt hur dessa kunskaper kan användas som ett komplement till andra etablerade behandlingsmetoder av barn och ungdomar med vissa neuropsykiatriska funktiosnedsättningar. Utbildningen bygger på bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet. Ladda ner och läs mer i broschyren nedan.

Johan Borghäll och Peter Høeg välkomnas som rådgivare och samtalspartner i vår ThinkTank

Vi har glädjen att välkomna Johan Borghäll och Peter Høeg som rådgivare och samtalspartners i vår ThinkTank. Både Johan och Peter är, liksom vi, idrottslärare.
Johan är aktuell med boken ’Rudolf Laban og jeg. En genial bevaegelselaere i teori og praksis’. Läs mer om Johan under fliken Think Tank och genom att klicka på länken www.decenter.dk (klicka på näsan!!!)
Peter är aktuell dels med den skönlitterära boken ’Elefantskötarnas barn’ dels som medförfattare till boken ’Empati – det der holder verden sammen’. Läs mer under fliken www.bornslivskundskab.dk.