Långsam överlåtelse

Till vår glädje är det nu klart att Jenny Roos kommer att ta över Vestibularis verksamhet efter oss. Vi räknar med att övergången tar tre år. Därefter kommer vi, Irene och Mats, kvarstå som seniorkonsulter för att stödja Jenny i hennes arbete med att ytterligare befästa och utveckla Vestibularis arbete.

Visiting Research Fellow

Mats har erhållit anslutning till the School of Education and Psychology, Bolton University, Bolton, Greater Manchester, England där han nu är verksam som Visiting Research Fellow.

Två nya publiceringar

Tidskriften Mental Health and Social Inclusion har publicerat Mats artikel ‘Mental health, art and creativity: re-discover the child within’. Läs gärna sammanfattningen genom att klicka på länken.

https://doi.org/10.1108/MHSI-04-2022-0022

Som en fristående fortsättning på den artikel som publicerades 22 01 29 (se nedan) har vi nu dokumenterat och fått publicerat våra erfarenheter av Moro-reflexen. 

https://austinpublishinggroup.com/physical-medicine/fulltext/pmr-v9-id1200.pdf

Vår käre mentor Torsten Norlander har avlidit

torsten

Torsten har betytt mycket för Vestibularis utveckling och det tomrum han lämnar efter sig är stort.

Här följer det minnesord som publicerats i flera tidningar.

Torsten Norlander, 1950-2020

Professor Torsten Norlander, Kumla, har avlidit i en ålder av 70 år efter en tids sjukdom. Torsten sörjs närmast av hustrun Anne Sofie, sonen Arvid och systern Åsa.

Torsten visste att hans tid var utmätt och skrev till en kollega ”the battle is here, but I come from the Vikings and we can fight when we have to. Now I am in a here-and-now state, completely focused”. Dessa rader definierar i hög grad Torstens attityd och intresse både privat och som forskare.

Vägen till positionen som professor, först vid Karlstads universitet åren 2004 till 2012 och senare vid Högskolan Evidens i Göteborg, var varken självklar eller spikrak.

Torsten växte upp och studerade i Göteborg under en politiskt händelserik tid och kom att tillbringa ett gymnasieår i USA. Vistelsen höll på att sluta illa. Skolledningen ogillade hans politiska diskussionslust men på något sätt lyckades Torsten lösa situationen. Relativt sent i livet tog han sin lärarexamen och kom att utveckla sin förmåga att göra det mest abstrakta konkret. Tiden från Big Bang till idag kunde enkelt visas genom ett långt snöre med alla viktiga skeenden utmärkta och vips blev det lättare att förstå. Parallellt med undervisningen läste Torsten psykologi vid Göteborgs universitet vilket 1997 ledde till den uppmärksammade doktorsavhandlingen “Alcohol and the creative process”. Redan före disputationen var avhandlingen föremål för medias intresse och han intervjuades i både radio och TV.

Redan som doktorand arbetade Torsten på psykologiavdelningen vid Högskolan i Karlstad. Han förblev avdelningen trogen och arbetade hårt för att utveckla dess position. Som professor hann Torsten handleda tio doktorander fram till examen varav undertecknad var den siste. Torsten hade en stark personlighet som präglades av djup mänsklig värme. Han fordrade mycket av sina studenter men minst lika mycket av sig själv och beskrev sig som “old school”. Utan överdrift kan det sägas att han brann och stred för såväl vetenskapen som för sina studenter.

Privat hade Torsten en värdig integritet men gjorde ingen hemlighet av sitt intresse för både krigshistoria och olika former av meditation. Kanske var detta till hjälp under hans egen kamp. Till sin glädje hann Torsten få uppleva att sonen Arvid blev antagen som doktorand i datavetenskap.

Saknaden efter Torsten är stor men hans gärning lever vidare. Torsten själv skulle nog sagt, det finns inget slut bara en ny början.

Mats Niklasson, PhD
Forskningsenheten Vestibularis,
Kalmar

Mats har försvarat sin doktorsavhandling i Psykologi vid Bolton University i England

Disputationen ägde rum via Skype, eftersom den begynnande pandemin förhindrade resa, den 20 mars 2020. Opponenter var Professor Mark Cropley, University of Surrey och Dr Ianis G. Matsoukas, University of Bolton.

Genom att klicka på länken nedan når du, förutom avhandlingen som i England kallas Critical Commentary, en hedrande och informationsrik introduktion av Mats handledare Professor Torsten Norlander.

Frontiers in Psychology publicerar vår Focused Review

Tack vare att vår tidigare publicering i Frontiers in Psychology (se nedan 2015-04-22) rönt stort intresse internationellt fick vi en inbjudan av tidskriften att författa en översiktsartikel. Att bli inbjuden att skriva en ’Focused Review’ är både exklusivt och prestigefullt och kan liknas vid att få ett pris. Nu är artikeln publicerad och intresserade läsare behöver bara klicka på länken och ladda ner en pdf. Vi hoppas på inspirerande läsning.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.02409/full

Ny forskningsanknytning

Vi välkomnar Lasse Cröisty och Leif Jansson som forskningsanknutna till Vestibularis. Deras idrottsliga intressen ligger nära vår verksamhet och deras artikel som nyligen publicerats i den internationella tidskriften Psychology är författad tillsammans med professor Torsten Norlander. Studien som genomfördes i samarbete med samtliga lag i Sveriges hockeyliga (SHL) visade, för första gången, att en riktad psykologisk träning ger goda effekter för elitspelare på högsta nivå. Genom att klicka på nedanstående länk kan ni läsa och ladda ned hela artikeln. Se också Torsten Norlanders blogg genom att gå till fliken Länkar / loggboken.

En närmare presentation av Lasse och Leif ligger under fliken Centrum för sensomotorisk forskning. Deras tidigare artiklar finner ni under fliken Publikationer.

Länk till artikeln: Mental Toughness: The Importance of Psychological Preparations for Penalty Shootouts in Ice Hockey