Inlägg av jonasjonsson

Frontiers in Psychology publicerar vår artikel

Vi har för första gången visat att metoden också fungerar på vuxna. Den ansedda tidskriften Frontiers in Psychology har publicerat vår artikel ’Adults with sensorimotor disorders: Enhanced physiological and psychological development following specific sensorimotor training’. http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpsyg.2015.00480/abstract

Program för implementering och utvärdering av Sensomotorisk terapi (SMT)

Forsknings- och utbildningsföretaget Evidens och riksförbundet Attention erbjuder nu i samverkan ett program för implementering och utvärdering av Sensomotorisk terapi (SMT) med inriktning på barn och ungdomar. Det hela sker genom utbildning av intresserade inom kommuner och landsting i sensomotorikens teoretiska och praktiska grunder samt hur dessa kunskaper kan användas som ett komplement till andra […]

Program för implementering och utvärdering av Sensomotorisk terapi

2013 08 25 Forsknings- och utbildningsföretaget Evidens och riksförbundet Attention erbjuder nu i samverkan ett program för implementering och utvärdering av Sensomotorisk terapi (SMT) med inriktning på barn och ungdomar. Det hela sker genom utbildning av intresserade inom kommuner och landsting i sensomotorikens teoretiska och praktiska grunder samt hur dessa kunskaper kan användas som ett […]

Mats Niklasson försvarar sin licentiatuppsats

Mats försvarar sin licentiatsuppsats ’Sensorimotor therapy: Assessing quantitative and qualitative expressions of physiological and psychological development in children’. Läs mer om seminariet i Torsten Norlanders ’loggbok’ torstennorlander.dinstudio.se/, 2013 06 09. Ladda ner uppsatsen; http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:615272