Inlägg av jonasjonsson

Mats Niklasson försvarar sin licentiatuppsats

Mats försvarar sin licentiatsuppsats ‘Sensorimotor therapy: Assessing quantitative and qualitative expressions of physiological and psychological development in children’. Läs mer om seminariet i Torsten Norlanders ‘loggbok’ torstennorlander.dinstudio.se/, 2013 06 09. Ladda ner uppsatsen; http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:615272

Barometern skriver om vår normeringsstudie

När vi nu påbörjar en normerings-studie tillsammans med Karlstads universitet skriver Barometern så här; Läs Barometerns artikel (pdf) Vi tackar Eva Bergquist Andersson och Åsa Borefur för tillstånd att publicera text och bild på Vestibularis hemsida.